J-Plasma Renuvion

Pozbądź się wiotkiej skóry

Slider
NZOZ EUROKLINIKA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – RTG

UE Euroklinika

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Zakup nowoczesnego aparatu RTG warunkiem podniesienia jakości obsługi oraz poRTG_EUROKLINIKAszerzenia zakresu świadczonych usług w firmie NZOZ EUROKLINIKA” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

NZOZ EUROKLINIKA Prywatny Gabinet Chirurgii Plastycznej Jerzy Wilgus jest Beneficjentem projektu pod nazwą „Zakup nowoczesnego aparatu RTG warunkiem podniesienia jakości obsługi oraz poszerzenia zakresu świadczonych usług w firmie NZOZ EUROKLINIKA” o wartości 368.000,00 zł i wartości dofinansowania 200.000,00 zł.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, poddziałania 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, typ: Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Projekt umożliwi zakup przez firmę NZOZ Euroklinika nowoczesnego i wszechstronnego aparatu RTG, który pozwoli podnieść jakość świadczonych usług medycznych oraz poszerzyć ich zakres. Zakup RTG przełoży się również na istotny wzrost kompleksowości oferowanych usług: diagnostyka, przygotowanie do zabiegu i sam zabieg operacyjny – będą możliwe do przeprowadzenia na miejscu, w siedzibie NZOZ Euroklinika, co podniesie komfort leczenia dla pacjentów.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu: 2010-01-01 do 2010-12-31

UE EuroklinikaInformacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 


Wykonanie: Agir.pl
© 2010-2020 NZOZ Euroklinika Lek. med. Jerzy Wilgus, specjalista chirurgii plastycznej
40-767 Katowice, ul. Stolarska 17, tel. 32 252 40 40, 32 252 40 20

Euroklinika - operacje plastyczne, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, korekta nosa, operacja uszu, powiększanie piersi, odsysanie tłuszczu, liposukcja